All posts by admin

HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ LAHANAMI BAMYAMI?OSMANLIDA TAKIMLAR

İstanbul, asırlar önce “Lahanacılar” ile “Bamyacılar” arasındaki büyük rekabete sahne oluyordu Kimdi bu Lahanacı ve Bamyacılar: Bu takımların, Amasya’da kurulduğu rivayet ediliyor. 19. yüzyıla kadar, padişahlar da dahil olmak üzere, cirit müsabakaları önemli bir izleyici kitlesi olduğu için bir çok takım kurulmuştu. Müsabakalara katılan takımlara özel isimler verilirdi. Bu takımların en ünlüleri ise isimleri günümüze […]

Read More

istanbulun bilinmeyen Yüzü

Fener ve Balat semtlerinin tarihsel kökenlerini oluşturan gelişmeler, İstanbul’un fethine kadar uzanıyor. Osmanlılar İstanbul’u aldıktan sonra, Fener Rum Patrikhanesi birkaç kez yer değiştirir. Son durağı ise Fener semtindeki Aya Yorgi Kilisesi olur. Ortodoks cemaatine önderlik eden Patrikhane buraya taşınınca, Bizans döneminden kalma köklü aileler de buraya yerleşirler. Böylece Fener’in demografik yapısı oluşmaya başlar. Fenerli Rumlar, Osmanlı bürokrasisinde […]

Read More

İMÇ İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

1950’li yıllarda Toptancı Manifatura ve Kumaşçılar piyasası Sultanhamam ve civarında yayılmış ve çoğunlukta 19.asırdan kalma ari faaliyet bakımından yetersiz kalmaktaydı. O yıllarda başlayan imar hareketleri yanında günden güne daha çok sıkışan şehir trafiği çalışma şartlarını büsbütün güçleştirmişti. Bu güçlükleri en fazla hisseden Manifatura ve Kumaşçılar Toptancı Tüccarları, kendilerine birer mağaza inşa ettirmek ve böylelikle yepyeni bir […]

Read More

İstanbul Fener Rum Ortodoks patrikanesi

Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks kilisesinin başpiskoposluğu. İstanbul’da Fener semtindeki Aya Yorgi kilisesinde bulunduğu için Türkiye’de Fener Rum Patrikhanesi adıyla anılmaktadır.Birinci Constantinus’un (306-337) Roma İmparatorluğunun başkentini Roma’dan Bizans’a taşıması ve şehre Konstantinopolis (İstanbul) adını vermesiyle buradaki kilise başpiskoposluk mevkiine yükseldi. Ortodoks kilisesinin başpiskoposluğu. İstanbulda Fener semtindeki Aya Yorgi kilisesinde bulunduğu için’ Türkiyede Fener Rum Patrikhanesi adıyla anılmaktadır. Birinci Constantinus’un (306-337) […]

Read More

Copy © 2014 Shinetheme. All Rights Reserved