istanbulun bilinmeyen Yüzü

istanbulun bilinmeyen Yüzü

Fener ve Balat semtlerinin tarihsel kökenlerini oluşturan gelişmeler, İstanbul’un fethine kadar uzanıyor. Osmanlılar İstanbul’u aldıktan sonra, Fener Rum Patrikhanesi birkaç kez yer değiştirir. Son durağı ise Fener semtindeki Aya Yorgi Kilisesi olur. Ortodoks cemaatine önderlik eden Patrikhane buraya taşınınca, Bizans döneminden kalma köklü aileler de buraya yerleşirler. Böylece Fener’in demografik yapısı oluşmaya başlar.

Fenerli Rumlar, Osmanlı bürokrasisinde önemli görevlere gelirler. Padişah ve üst düzey görevlilerin yanında çevirmenlik ve danışmanlık yapan Fenerliler, gösterdikleri fayda neticesinde Eflak ve Boğdan gibi eyaletlere vali olarak atanırlar. “Fenerli Beyler” olarak anılan iyi eğitimli bu zümrenin, Osmanlı ile Avrupa arasında bir köprü görevi gördüğünü söylemek yanlış olmaz.

https://www.instagram.com/guideoguz/
https://www.facebook.com/istanbulturda

wordpress theme by initheme.com

Copy © 2014 Shinetheme. All Rights Reserved